Powietrze jako dolne źródło ciepła

Zaletą pompy pobierającej ciepło z powietrza jest to, że może być instalowana na gotowym obiekcie. Dodatkowo podczas montażu nie występują znaczne trudności czy ograniczenia. Dzięki temu ten rodzaj pompy zalicza się do najtańszych.

Ponadto właściciele mogą zdecydować czy pompa będzie znajdować się na zewnątrz domu, czy wewnątrz. Uzyskane ciepło z powietrza dostarczane jest pomieszczenia za pomocą klimakonwektorów. Istnieje również możliwość przekazania ciepła do kaloryferów lub ogrzewania podłogowego.

Ciekawym rozwiązaniem jest pompa ciepła, która przetwarza ciepło znajdujące się wewnątrz domu. Jednocześnie występują tu dość znaczne ograniczenia. Przede wszystkim taka pompa musi współdziałać z klimatyzacją. Innym rozwiązaniem jest klimatyzer master ccx 2.5.

Funkcjonowanie pompy ciepła uzależnione jest od instalacji dolnego źródła ciepła. Ma to wpływa m.in.

na wydajność urządzenia. Ważną kwestią jest także stabilność dolnego źródła. W przypadku powietrznej pompy ciepła ten warunek nie zawsze jest zachowany.