www.wyrowinski.org.pl http://studio4ma.pl/

Jednym z najciekawszych rozwiązań dotyczących ogrzewania pomieszczeń jest pompa ciepła. Jej działanie opiera się na przepływie ciepła o niższej temperaturze do obszarów o wyższej temperaturze. Ciepło to pozyskiwane jest z różnych źródeł. Może być to np. z gleby, wody, a nawet z powietrza. Brak pompy ciepła uniemożliwia wykorzystanie tych źródeł energii. W urządzeniu tym znajduje się sprężarka bądź wymienniki, w zależności od pobierania ciepła.

Uzyskane ciepło jest przekazywane do otoczenia. Nieodzownym elementem, który jest konieczny, aby pompa zaczęła działać jest energia elektryczna. Jednakże nie ma konieczności zamontowania instalacji gazowej czy jakiegokolwiek innego źródła paliwa. Pompy ciepła uznawane są zatem za ekologiczne rozwiązania. Ze względu na to, że zapotrzebowanie na ciepło jest bardzo zróżnicowane, niekiedy stosuje się nawet kilka pomp. Warto dodać, że jej instalacja odbywa się po dokładnym zapoznaniu potrzeb i oczekiwań właścicieli. Najczęściej montowana jest w kotłowni.