Po co komu weksel?
W naszej ofercie znajdziesz zarówno etykiety samoprzylepne, jak i naklejki drukarnia Booklet posiada szeroką ofertę. Dane kontaktowe : orange polska kontakt

Weksel, jako dokument wierzycielski, kojarzy się z poświadczeniem istniejącego długu. I słusznie. Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że niekoniecznie jest on dowodem zaciągnięcia pożyczki, na której spłatę najzwyczajniej w świecie nie było nas stać. Może on pełnić także inne, bardziej złożone funkcje.

W handlu wypisywanie weksla może spełniać funkcję kredytową. W ten sposób płacimy za towar lub usługę, którego nie możemy w inny sposób sfinansować w danym momencie. W tej sytuacji staje się symbolicznym pieniądzem, dowodzącym zawarcia transakcji, pomimo braku przepływu gotówki. Warto wiedzieć, że kwoty zapisane na wekslu mogą doskonale sprawdzić się również jako forma spłaty… innego weksla.

Weksel może również pełnić funkcję gwarancyjną. Wtedy to stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie. Ma za zadanie chronić i gwarantować pokrycie zobowiązań finansowych. Co ciekawe, może to dotyczyć zarówno wierzytelności istniejących w chwili wystawienia weksla, jak i przyszłych.

Z punktu widzenia giełdy najważniejsza jest jednak obiegowa funkcja dokumentu wierzycielskiego. Oznacza to, że wierzytelność może być z powodzeniem przenoszona na inne osoby.