Nie tylko rozwiązywanie problemów
Badanie NPS - klik Etykiety i naklejki druk w drukarni Booklet

Zarządzanie biznesem to zarządzanie instytucjami różnego rodzaju, od małych przedsiębiorstw do dużych gospodarczych przedsięwzięć. Jednak co kryje się pod pojęciem „zarządzanie”? Należy zdać sobie sprawę z tego, że to nie tylko doraźne i bieżące rozwiązywanie problemów różnej natury. To działania na o wiele większą skalę. Zarządzanie to przede wszystkim uzmysłowienie sobie prawidłowości, które mają wpływ na funkcjonowanie danej działalności o charakterze gospodarczym.

Zarządzanie to podejmowanie strategicznych decyzji, które niewątpliwie będą miały wpływ na działanie instytucji, którymi zarządzamy. Bardzo cenne jest zrozumienie procesów zarządzania. Umiejętność zorganizowania pracy w zespole jest nie do przecenienia, podobnie zresztą wiedza na temat tego, jak kierować zespołem. Z zarządzaniem biznesem wiąże się także wyzwanie skutecznego komunikowania się zarówno z zespołem jak również i instytucjami zewnętrznymi .

Bardzo ważną rolę odgrywa także umiejętność negocjowania.