Muzyczne wyzwania
www.zaganczyk.com.pl

Jednym z takich wyzwań jest z pewnością odbycie edukacji muzycznej na wszystkich jej szczeblach. Zaczyna się bowiem już we wczesnym dzieciństwie, kiedy to inne dzieci bawią się na podwórku a przyszły instrumentalista musi ćwiczyć gamy i melodie.

Potem są egzaminy do szkoły muzycznej. Nie każdy się bowiem do niej nadaje i nauczyciele weryfikują słuch muzyczny, potencjał, a nawet coś tak enigmatycznego, jak talent.

Kiedy się udaje można się kształcić dalej. Są wiec godziny prób, ćwiczeń, są więc warsztaty, letnie obozy, na których jest jeszcze więcej gry, są spotkania z muzykami, wyjazdy na koncerty, cudze i własne.

Część z tych zajęć to ciężka praca, a część to niesamowita przygoda. Nie można bowiem zignorować faktu, że taki przyszły muzyk spotyka na swej drodze niezwykle zdolnych i inspirujących ludzi.

Muzyków, którzy potrafią wiele i przekazują swoją wiedzę i umiejętności. Są więc wspólne próby, kolaboracje.

Zawiązują się muzyczne przyjaźnie i zespoły. To niezwykłe wyzwania i olbrzymia radość.