www.zasilsie.pl

Kolektory poziome najczęściej stosowane są przy instalacji pompy ciepła typu solanka-woda. Instalacja tego kolektora nie wyklucza sadzenia rozmaitej roślinności ponad nim. Jednakże należy uważać, żeby korzenie nie uszkodziły poszczególnych części kolektora. Niekiedy powierzchnia kolektora musi być kilkukrotnie większa od powierzchni, która ma być ogrzana. Jest to uzależnione od rodzaju ziemi, a także jej wilgotności. Bardzo istotne jest miejsce układania kolektora. Przyjmuje się, że powinien się on znajdować poniżej strefy przymarzania.

Kolektory poziome składają się z cienkościennych rur polietylenowych. Ich minimalne ciśnienie wynosi 6 bar. Podczas układania rur kolektora należy pamiętać o tym, żeby jak najbardziej zmniejszyć opory przepływu. Zawsze należy przeprowadzić próbę szczelności. W momencie gdy będzie ona pozytywna kolektor może być zakopany. Końcowym etapem pracy jest odpowietrzenie dolnego źródła. Zachowanie tych wszelkich wymogów sprawi, że kolektor będzie funkcjonował prawidłowo.