Jak określić strony świata bez kompasu?
www.troika.com.pl

Prawdziwi survivalowcy potrafią określić prawidłowo strony świata, bez użycia technologii. Nawigacja, kompas, czy aplikacje na smartfonie, na pewno pomogą nam uściślić położenie, ale warto nauczyć się dokonywać prawidłowego określenia pozycji za pomocą znaków przyrody. W ten sposób będziemy mogli poradzić sobie w każdych okolicznościach, zdając się na tylko na własną wiedzę i umiejętności. Zdobycze cywilizacyjne bowiem, nie zawsze są w stanie nam pomóc i jak każda materialna rzecz – mogą ulec zniszczeniu lub zgubieniu.

Pomocne w określeniu położenia są m.in. gwiazdy, księżyc, drzewa czy mniejsza roślinność leśna, a nawet zwierzęce schronienia. Istnieje kilka prostych zasad, którymi możemy się kierować, poprzez najzwyklejszą w świecie obserwację natury.

Rzut Gwiazdy Polarnej na horyzont wskazuje północ. Wraz ze wschodem Słońca możemy określić kierunek wschodni i zachodni. Mech rośnie po północnej stronie drzew i kamieni, a gałęzie drzew najczęściej są bardziej rozłożyste od południa. Ponadto, naturalne mrowiska zakładane są po południowej stronie pnia.