Co to są obligacje?

Na giełdzie możemy sprzedawać różnego rodzaju dokumenty. Jednymi z nich są obligacje, które wyjątkowo często mylimy z akcjami.

Warto wiedzieć, co to takiego i dlaczego ludzie chętnie w nie inwestują. Obligacja jest jednym z rodzajów papierów wartościowych.

W jej treści emitent, czyli osoba lub przedsiębiorstwo wystawiające dokument na sprzedaż, deklaruje, że staje się dłużnikiem kupującego. Tym samym zobowiązuje się do wypłacania mu określonych świadczeń w czasie, który również zawarty jest w dokumencie.

Na tej podstawie możemy wyróżnić obligacje krótko, średnio i długoterminowe. Większości z nas obligacje kojarzą się z papierami wartościowymi sprzedawanymi przez różnego rodzaju przedsiębiorstwa.

Okazuje się jednak, że w tym przypadku emitentem mogą zostać nie tylko firmy, ale również samorządy terytorialne oraz Skarb Państwa. Te ostatnie, nazywane obligacjami rządowymi lub skarbowymi, uważane są za najmniej ryzykowne.

Papiery wartościowe posiadające niski rating, czyli niewielką gwarancję przyniesienia korzyści, określa się mianem obligacji śmieciowych. Inwestowanie w nie wiąże się z dużym ryzykiem, ale może także nieść ze sobą zyski znacznie przekraczające te uzyskiwane z bezpiecznych zakupów.