Cechy jakimi powinien charakteryzować się dobry pośrednik reprezentujący dane biuro nieruchomości to przede wszystkim: fachowa wiedza z dziedziny obrotu nieruchomościami, kultura osobista, umiejętność zachowania się w każdej sytuacji, szybkość i motywacja w działaniu i dobra intuicja. Wiedza, jaką musi posiadać pośrednik, powinna być poparta zdanym egzaminem państwowym i nadaniem przez Ministra Infrastruktury numeru licencji zawodowej. Ważne jest to, aby pośrednik był otwarty i umiał korzystać z nowoczesnych narzędzi, jakie są dostępne na rynku. Wśród dużych możliwości, jakie daje nam w dzisiejszych czasach Internet, należy wymienić profesjonalnie przygotowaną ofertę, jak i stronę biura.

Kolejną cechą, jaką przypisujemy dobremu pośrednikowi, to otwartość na współpracę. Chodzi tutaj o relacje z innymi biurami. Ważne jest, aby pośrednik traktował drugiego pośrednika jak partnera w działaniu, a nie niezdrową konkurencję. Specyfika tego zawodu wymaga dyspozycyjności i elastyczności, najczęściej czasowej.

Zazwyczaj spotkania z klientami odbywa się popołudniami, jeśli bierzemy pod uwagę dni powszednie, gdy wszyscy pracują i godziny przedpołudniowe mają zajęte.