Analiza techniczna
narzędzia compliance prowadzimy kampanie kampanie telesprzedażowe specjalistyczne telesprzedażowe

Skuteczne, czyli dochodowe zawieranie transakcji na giełdzie wymaga nie tylko szczęścia, ale również pewnej wiedzy. Właśnie dlatego powstały techniki, które mają ułatwiać prognozowanie zmian, jakie zajdą w zakresie cen.

Ich zbiór określany jest mianem analizy technicznej. Dla prawidłowego prognozowania kursów konieczne jest wzięcie pod uwagę tego, jak w przeszłości kształtowały się ceny.

Wyniki osiągane przez analizę techniczną mają na celu wyznaczenie jak najkorzystniejszego momentu dla zakupy lub sprzedaży wybranego papieru wartościowego, waluty czy też surowca. W prognozowaniu przyszłych cen przydatne są także narzędzia statystyczne.

Analiza techniczna zwykle opiera się na trzech fundamentalnych założeniach. Po pierwsze zakłada ona, że cena rynkowa zawsze jest wypadkową wszelkich dostępnych informacji, dotyczących danego papieru wartościowego.

Bierze się też pod uwagę fakt, że ceny zwykle podlegają określonym trendom. Odwrócenie się tendencji przeważnie następuje dopiero po wyraźnym sygnale.

Ostatnie z założeń głosi, że zachowania rynkowe przebiegają zgodnie z określonymi schematami. Dlatego też dla uzyskiwania wiarygodnych prognoz, konieczne jest również analizowanie przeszłości.